Blok I
Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Blok II
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Blok III
Technologie i procesy techniczne
Blok IV
Strategie zarządzania
Rekrutacja

Projekt należy do grupy projektów zamkniętych, co oznacza, że jegogrupą docelową są  osoby zatrudnione wLM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. Szkolenia skierowane sądo 270 pracowników Spółki, w tym do 40 osób z kadry zarządzającej uczestniczących w szkoleniach ogólnych w zakresie motywacji, wdrażania, komunikacji i zarządzania.

W związku z powyższymrekrutacja ma charakter zamknięty i jest dopasowana do potrzeb wewnętrznych firmy, prowadzona jest w oparciu o regulamin projektu.


REGULAMIN PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja ® PM INNOVATION Piotr Janiak
www.pminnovation.pl