Blok I
Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Blok II
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Blok III
Technologie i procesy techniczne
Blok IV
Strategie zarządzania
BLOK III - Technologie i procesy techniczne

SZKOLENIE 1, TECHNOLOGIE LAMINOWANIA DLA PRACOWNIKÓW:

 

SZKOLENIE 2, PROCES INFUZJI PRÓŻNIOWEJ DLA PRACOWNIKÓW:

 

SZKOLENIE 3, PROCES SZLIFOWANIA I NAPRAW TECHNOLOGII LAMINOWANIA DLA PRACOWNIKÓW

 

SZKOLENIE 4, UTRZYMANIE MASZYN W EKSPLOATACJI, TPM DLA PRACOWNIKÓW

 

SZKOLENIE 5, WDRAŻANIE TECHNOLOGII PRODUKCYJNYCH PRZYJAZNYCH ŚšRODOWISKU DLA KADRY ZARZĄ„DZAJĄ„CEJ:

1.Istota i znaczenie technologii przyjaznych ś›rodowisku

2.Rodzaje i sposoby wdrażania technologii przyjaznych ś›rodowisku

3.Badanie i rozpoznanie technologii

4.Analiza ś›rodowiska/firmy

5.Ekonomicznoć wskazanych technologii

Realizacja ® PM INNOVATION Piotr Janiak
www.pminnovation.pl