Blok I
Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Blok II
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Blok III
Technologie i procesy techniczne
Blok IV
Strategie zarządzania
Kontakt

LM Wind Power Blades (Polska) Sp. z o.o.
Ul. Nowa 3
72-100 Goleniów
Tel.: 91 46 99 700
Faks: 91 46 99 788
Informacji na temat projektu udziela:
Koordynator Projektu - Anna Chraniuk
Tel.: 781 147 251
e-mail:biuro@szkolenialm.pl

Realizacja ® PM INNOVATION Piotr Janiak
www.pminnovation.pl