Blok I
Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Blok II
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Blok III
Technologie i procesy techniczne
Blok IV
Strategie zarządzania
BLOK II - Zarządzanie zasobami ludzkimi

SZKOLENIE 1, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ASERTYWNOŚCIĄ DLA KADRY ZARZĄ„DZAJĄ„CEJ :

1.Rodzaje komunikacji

2.Zakres komunikacji niewerbalnej, elementy i istota

3.Komunikacja werbalna-komunikat "JA"

4.Asertywność, jako sposób na pewne funkcjonowanie w środowisku społ‚eczno-zawodowym

5.Rodzaje asertywnych komunikatów

 

SZKOLENIE 2, BUDOWANIE, UTRZYMANIE I MOTYWACJA ZESPOŁU DLA KADRY ZARZĄDZAJĄ„CEJ:

1.Wyznaczanie celów SMART

2.Ustalanie priorytetów

3.Delegowanie zadań„

4.Analiza otoczenia-wycią…ganie wniosków

5.Formy motywowania pracowników (materialne i niematerialne)

6.Istota i cechy kompetentnego i zmotywowanego zespoł‚u

 

SZKOLENIE 3, BUDOWANIE, UTRZYMANIE I MOTYWACJA ZESPOŁU DLA PRACOWNIKÓW:

1.Wyznaczanie celów SMART

2.Ustalanie priorytetów

3.Delegowanie zadań„

4.Analiza otoczenia-wyciąganie wniosków

5.Formy motywowania pracowników (materialne i niematerialne)

6.Istota i cechy kompetentnego i zmotywowanego zespoł‚u

 

 SZKOLENIE 4, ZARZĄDZANIE STRESEM DLA KADRY ZARZĄ„DZAJĄ„CEJ:

1.Przyczyny i rodzaje stresu

2.Symptomy ostrzegawcze

3.Metody i techniki radzenia sobie ze stresem/kontrola stresu

 

SZKOLENIE 5, WYSTĄPIENIA PRZED AUDYTORIUM I SZTUKA PREZENTACJI DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ:

1.Planowanie prezentacji, rodzaje prezentacji

2.Etapy i zakres prezentacji

3.Komunikacja interpersonalna a prezentacja

4.Budowanie pierwszego wrażenia i pozytywnych relacji z innymi

5.Emocje i ich wpływ na prezentacje

 

SZKOLENIE 6, BUDOWANIE ŚCIEŻEK ROZWOJU KARIERY DLA KADRY ZARZĄ„DZAJĄ„CEJ:

1.Śšcieżka kariery i narzędzia do ich tworzenia

2.Rozpoznawanie mocnych i sł‚abych stron, predyspozycji i preferencji zawodowych

3.Rozwój zawodowy i psychospoł‚eczny

 

SZKOLENIE 7, NEGOCJACJE W BIZNESIE DLA KADRY ZARZĄ„DZAJĄ„CEJ:

1.Kompetencje negocjatora

2.Znaczenie i istota negocjacji biznesowych

3.Etapy negocjacji

4.Strategie negocjacyjne, metody i techniki

5.Chwyty stosowane w negocjacjach

5.Ergonomia a negocjacje

Realizacja ® PM INNOVATION Piotr Janiak
www.pminnovation.pl