Blok I
Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Blok II
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Blok III
Technologie i procesy techniczne
Blok IV
Strategie zarządzania
Kolejne szkolenia organizujemy z sukcesem

Przez kolejne 3 miesiące w ramach projektu: „Szkolenia pracowników Spółki LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyły się kolejne szkolenia – w tym szkolenia praktyczne, na halach produkcyjnych.

W okresie kwiecień – czerwiec odbyło się 616 godzin szkoleniowych (77 dni szkoleniowych). Szkolenia realizowane były w ramach wszystkich czterech bloków szkoleniowych założonych w projekcie, odbywały się one zarówno dla pracowników produkcji, jak i kadry zarządzającej.

Do końca czerwca odbyły się następujące szkolenia:

BLOK I

- „Zarządzanie ryzykiem”

- „ System zarządzania produkcją dla pracownika”

- „ Inteligencja emocjonalna”

- „Procesy łańcucha dostaw”

- „Zarządzanie jakością dla kadry zarządzającej”

- „Zarządzanie jakością dla pracowników”

BLOK II

- „Komunikacja interpersonalna z asertywnością”

- „Budowanie, utrzymanie i motywacja zespołu”

- „Zarządzanie stresem”

- „Budowanie ścieżek rozwoju kariery”

BLOK III – zajęcia praktyczne/warsztatowe

- „Technologie laminowania”

- „Proces infuzji próżniowej”

- „Proces szlifowania i napraw w technologii laminowania”

BLOK IV

- „Strategie zarządzania – coaching”

- „Strategie zarządzania-intermentoring”

 

 W ramach bloku IV rozpoczęto wdrażanie nowoczesnych strategii zarządzania – odbyło się  łącznie 50h konsultacji indywidualnych coachingowych.

 

W trakcie wszystkich szkoleń uczestnicy mieli zapewnione materiały szkoleniowe (skrypty), poddani zostali też wewnętrznemu sprawdzianowi własnych umiejętności. Poza tym w trakcie zajęć zagwarantowany był obiad i całodniowy serwis kawowy.

2011-07-12
Półmetek realizacji projektu

Od 3. stycznia 2011r. Spółka LM Wind Power Blades (Poland) z siedzibą w Goleniowie – Łozienicyrealizuje projekt: Szkolenia pracowników Spółki LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 30 czerwca realizacja projektu osiągnęła półmetek i jak wynika z przeprowadzonej ewaluacji do końca czerwca z sukcesem zrealizowano 42% projektu, tj. przeszkolono ponad 250 pracowników w 52 grupach szkoleniowych. Wyniki przeprowadzonych badań monitoringowych pokazują, że zarówno szkolenia praktyczne (organizowane w halach warsztatowych z wykorzystaniem najnowszych materiałów i technologii), jak i teoretyczne zorganizowane zostały na bardzo wysokim poziome. Uczestnicy wyrażają duże zadowolenie z organizacji i treści tematycznych szkoleń, oceniając je jako przydatne i odpowiadające ich potrzebom.

Dzięki realizacji projektu 30 osób Spółki LM Wind Power Blades (Poland) zostało przygotowanych do korzystania i wdrażania nowoczesnych strategii zarządzania: coachingu, mentoringu oraz intermentoringu. Do końca czerwca 2011r. odbyło się 50 indywidualnych godzin coachingu, a pozostałe (250 godzin spotkań) będą zrealizowane w drugiej połowie roku.

Wdrażane obecnie strategie zarządzania pozwalają na świadome, sprawne i efektywne wprowadzanie nowych pracowników w strukturę Spółki, jak również efektywną współpracę z wieloletnimi pracownikami. Wskazane strategie przyczynią się do budowy relacji, integracji oraz pomocniczości wśród pracowników.

Dzięki realizacji projektu już dziś widać wzrost kwalifikacji i kompetencji pracowników, wiele rozwiązań po szkoleniach jest na etapie realizacji.

 

Kompleksowa realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia potencjału rozwojowego Spółki, ale też regionu poprzez wzmocnioną, wykształconą kadrę pracowniczą, predestynowaną do zarządzania oraz pracy w dużym przedsiębiorstwie, przy uwzględnieniu jego nowoczesnego i międzynarodowego charakteru.

2011-07-01
Zapytanie ofertowe 4b/LM/2011

Spółka LM Wind Power Blades (Poland) z siedzibą w Goleniowie – Łozienicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i dostarczenie cateringu na szkolenia w Goleniowie – Łozienicy, realizowane w ramach projektu: „Szkolenia pracowników Spółki LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”.


Zapytanie ofertowe nr 4b/LM/2011

2011-04-27
Pierwszy kwartał realizacji projektu za nami...

W styczniu bieżącego roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Szkolenia pracowników Spółki LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszym kwartale realizacji projektu zorganizowano szkolenia dla pracowników produkcyjnych Spółki. Pierwsze zajęcia miały charakter teoretyczny, a ich celem jest przygotowanie merytoryczne pracowników do pracy na halach, poznanie procesów i technologii pracy.

W ramach bloku III „Technologie i procesy techniczne”, odbyły się następujące szkolenia teoretyczne, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów z poszczególnych dziedzin:

  • „Technologie laminowania”
  • „Proces infuzji próżniowej”
  • „Proces szlifowania i napraw w technologii laminowania”
  • „Utrzymanie maszyn w eksploatacji – TPM”

 

Rozpoczęły się też szkolenia dla pracowników produkcji z bloku I – „Zarządzanie produkcją”. Zajęcia odbyła pierwsza, z dwunastu zaplanowanych w projekcie do przeszkolenia grup.

 

Jednym z ważniejszych działań/zadań w projekcie jest wdrożenie w Spółce nowoczesnych strategii zarządzania (coaching, mentoring, intermentoring). W związku z tym, odbyło się pierwsze szkolenie dla kadry zarządzającej Spółki zaplanowane w ramach bloku IV: Strategie zarządzania – mentoring. Kolejne szkolenia ww. cyklu organizowane będą w następnych miesiącach realizacji projektu – rozpoczną się też konsultacje indywidualne i przygotowywanie pracowników do pracy w oparciu o innowacyjną technologię zarządzania.

W pierwszych trzech miesiącach realizacji projektu zorganizowano 53 dni szkoleniowe, tj. 424 godziny, w których uczestniczyło ponad 100 pracowników Spółki. Przeprowadzone zajęcia miały charakter teoretyczny i stanowią podstawę kolejnych szkoleń, które w znacznym stopniu mają formę warsztatów praktycznych. Wiele z nich będzie odbywało się na halach produkcyjnych, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość przełożenia teorii na praktykę, a przez to podniesienia własnych kwalifikacji i umiejętności.

2011-03-03
Zapytanie ofertowe 5/LM/2011

Spółka LM Wind Power Blades (Poland) z  siedzibą w Goleniowie – Łozienicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników LM Wind Power Blades (Polska) Sp. z o.o. w ramach BLOKU II „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, realizowanego w ramach projektu pt.: „Szkolenia pracowników LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIIIRegionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


Zapytanie ofertowe nr 5/LM/2011

2011-02-21
Zapytanie ofertowe 4a/LM/2011

Spółka LM Wind Power Blades (Poland) z  siedzibą w Goleniowie – Łozienicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem oraz zapewnienie cateringu dla uczestników w trakcie szkoleń realizowanych w ramach projektu: „Szkolenia pracowników Spółki LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapytanie ofertowe nr 4a/LM/2011

2011-02-21
Zapytanie ofertowe 4/LM/2011

Spółka LM Wind Power Blades (Poland) z  siedzibą w Goleniowie – Łozienicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i dostarczenie cateringu na szkolenia w Goleniowie – Łozienicy, realizowane w ramach projektu: „Szkolenia pracowników Spółki LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”.


Zapytanie ofertowe nr 4/LM/2011

2011-01-31
Zapytanie ofertowe nr 3/LM/2011

Spółka LM Wind Power Blades (Poland) z  siedzibą w Goleniowie – Łozienicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników LM Wind Power Blades (Polska) Sp. z o.o. w ramach BLOKU I „Zarządzanie w przedsiębiorstwie”, realizowanych w ramach projektu pt.: „Szkolenia pracowników LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”.


Zapytanie ofertowe nr 3/LM/2011

2011-01-31
Zaczynamy realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Od 3 stycznia 2011r. Spółka LMrozpoczęła realizację projektu: „Szkolenia pracowników Spółki LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kwalifikacji pracowników Spółki LM Wind Power Blades (Poland), z zakresu nowoczesnych strategii zarządzania oraz technologii i procesów technicznych w zakresie technologii laminowania oraz infuzji, stosowanych w Spółce.

Projekt skierowany jest do  pracowników Spółki, zawiera szczegółowy plan szkoleń, których realizacja pozwoli na kompleksowe podniesienie wiedzy i umiejętności, a tym samym kwalifikacji pracowników, dając im szerokie możliwości rozwoju.

W ramach projektu odbędzie się szereg szkoleń zarówno dla kadry zarządzającej jak i pracowników produkcji. Wszystkie szkolenia już na etapie pisania wniosku zostały dopasowane do potrzeb Spółki oraz osób w niej zatrudnionych. Łącznie przez rok trwania projektu (tj. do 31.12.2011r.) odbędzie ponad 2400 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne jak i praktyczne organizowane na halach warsztatowych z wykorzystaniem najnowszych materiałów i technologii. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów dydaktycznych, będzie mógł skorzystać z cateringu. Niektóre z organizowanych szkoleń dadzą pracownikom możliwość uzyskania certyfikatu, potwierdzającego ich praktyczne umiejętności.

W trakcie realizacji projektu 30 osób zostanie przygotowanych do korzystania i wdrażania jednej z trzech nowoczesnych strategii zarządzania: coachingu, mentoringu oraz intermentoringu. Wymienione strategie pozwolą na świadome, sprawne i efektywne wdrażanie nowych pracowników w strukturę Spółki, jak również efektywną współpracę z wieloletnimi pracownikami. Wskazane strategie przyczynią się do budowy relacji, integracji oraz pomocniczości wśród pracowników.

Projekt zakłada realizację czterech bloków szkoleniowych, w tym:

- BLOK I: zarządzanie w przedsiębiorstwie

- BLOK II: zarządzanie zasobami ludzkimi

- BLOK III: szkolenia z zakresu technologii i procesów technicznych

- BLOK IV: wdrożenie nowoczesnych technologii zarządzania – coaching, mentoring i intermentoring

 

Kompleksowa realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia potencjału rozwojowego Spółki oraz regionu poprzez wzmocnioną, wykształconą kadrę pracowniczą, predestynowaną do zarządzania oraz  pracy w dużym przedsiębiorstwie, przy uwzględnieniu jego nowoczesnego i międzynarodowego charakteru.

2011-01-26
Zapytanie ofertowe nr 2/LM/2011

Spółka LM Wind Power Blades (Poland) z  siedzibą w Goleniowie – Łozienicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu pt. „Szkolenia pracowników LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”.


Zapytanie ofertowe nr 2/LM/2011

2011-01-07
Zapytanie ofertowe nr 1/LM/2011

Spółka LM Wind Power Blades (Poland) z  siedzibą w Goleniowie – Łozienicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wydruk kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu.


Zapytanie ofertowe nr 1/LM/2011

2011-01-07
Realizacja ® PM INNOVATION Piotr Janiak
www.pminnovation.pl